1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104

$229,900

1153 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104

ACTIVE